Algemene Voorwaarden voor de "Gouden Borstel" Winactie van PETLUX

1. Actieperiode
Deze promotie is geldig tot en met 30 juli van het lopende jaar in de Benelux. Na deze periode kan niet meer aan de actie deelgenomen worden.

2. Deelnamevoorwaarden
- Deelname aan deze actie staat open voor klanten die de PETLUX Automatische Kattenbak V2 kopen bij deelnemende winkeliers binnen de Benelux.
- Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en mogen niet verbonden zijn aan de organisator (PETLUX) of deelnemende winkeliers als werknemer of directe familie.
- De actie is beperkt tot één deelname per persoon.
- Een geldige deelname vereist de aankoop van de PETLUX Automatische Kattenbak V2, waarbij de gouden borstel in de verpakking gevonden moet worden.
- Deelnemers moeten zich melden met de gouden borstel en aankoopbon bij de winkel of PETLUX om aanspraak te maken op het prijzengeld.

3. Uitsluitingen
- De actie is niet geldig in combinatie met andere promoties of kortingen van PETLUX of deelnemende winkeliers.
- Het product gekocht als onderdeel van deze actie kan niet worden geruild of geretourneerd.
- Alleen het aankoopbedrag van de PETLUX Automatische Kattenbak V2 komt in aanmerking voor restitutie; andere artikelen op de aankoopbon zijn uitgesloten van deze actie.

4. Beschikbaarheid
- De actie is beperkt tot drie gouden borstels. Indien de beschikbaarheid van de prijzen is uitgeput, wordt de actie automatisch beëindigd.

5. Privacy
- Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van deze actie worden niet opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden buiten de noodzakelijke verwerking van de actie.

6. Aansprakelijkheid
- PETLUX is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit deelname aan de actie, de niet-toekenning van de prijs, of uit technische storingen en/of gebreken op de website of in het deelnameproces.

7. Wijzigingen en Geschillen
- PETLUX behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt.
- Op deze actie is het recht van het land van organisatie van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in dit rechtsgebied.

Deelname aan de actie impliceert volledige aanvaarding van deze voorwaarden.